Okná WEBA

88 plus AluClip
• 6-komorový systém s tromi tesneniami
• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
• hĺbka 88 mm, vzhľad hliníkových okien
Šetriace energiu.
Komfortné.
Bezpečné.
WEBA OKNÁ.
okná WEBA 88+
NAJLEPŠIA IZOLÁCIA
• hodnoty Uf od 0,8 do 1,0 W/m²K
• špičkový produkt pre moderné domy
Posuvné dvere
WEBA 88 plus
• perfektné prepojenie interiéru s exteriérom
• veľmi nízky hliníkový prah

• vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

Nové obrábacie centrum:

- plnoautomatický podávač
- možnosť obrábania špeciálnych profilov
- minimalizácia vplyvu chybového
ľudského faktora